Design:

Projektowanie stron internetowych

Torty

Kategorie

Środek do czyszczenia układów chłodzenia Luna

Środek do czyszczenia układów chłodzenia Luna

Środek do czyszczenia układów chłodzenia.

Luna logo

Więcej szczegółów


516,60zł brutto

15554-0206

Stan: Dostępność 48 h

Zakres zastosowań.
Jest to środek do czyszczenia układów chłodzenia, w których wykorzystuje się emulsje i mieszaniny wodne płynów chłodząco-smarujących. Produkt stosuje się przy okazji wymiany płynu w układzie chłodzącym. Ważne jest, by przed zalaniem nowego płynu układ został dokładnie oczyszczony. Ma to na celu maksymalne wydłużenie okresu eksploatacji nowego płynu.
Zalety:Środek SYSTCLEAN 1 skutecznie oczyszcza układ chłodzenia. Produkt niszczy grzyby i bakterie, oraz usuwa osady.
Zalecenia użytkowe
1. Opróżnić układ.
2. Oczyścić układ mechanicznie.
3. Wlać 2 - 2,5% roztwór środka czyszczącego i pozwolić, by krążył w układzie co najmniej 8 godz.
4. Spuścić środek czyszczący i przepłukać układ gorącą wodą.
5. Wlać nowy płyn chłodząco-smarujący.
Jeżeli stan zanieczyszczenia układu jest umiarkowany, dolać środek czyszczący do starego płynu na 1-2 dni przed planowaną wymianą.
Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć wodą z mydłem. Zużyty płyn przekazać do instytucji utylizacyjnej.
Karta charakterystyki produktu chemicznego dostępna jest dla użytkowników profesjonalnych na życzenie.

 

TYPOWE DANE
  METODA JEDN. WARTOŚĆ
Wygląd emulsji     Mleczna
Gęstość przy 15°C ASTM D 4052 kg/m³ 905
Lepkość przy 40°C ASTM D 445 mm²/s 7.1
Temp. zapłonu COC ASTM D 92 °C 88
pH przy stężeniu 2% DIN 51369   9,8
Współcz. załamania światła     1,1
Opakowania:
Nr art. 1554 -0206
Typ Nr SYSTCLEAN 1-5L
Zawartość   5 l
Opak.   Pojemnik

Brak komentarzy klienta.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.